ხელოვნური სუნთქვა - Netflix

ხელოვნური სუნთქვა - Netflix

Type: Scripted

Languages: Georgian

Status: Running

Runtime: 43 minutes

Premier: None

ხელოვნური სუნთქვა - Artificial Breathing - Netflix

Artificial Breathing (Georgian: ხელოვნური სუნთქვა) is a 2016 Georgian family drama.

ხელოვნური სუნთქვა - Plot - Netflix

Artificial breathing is a TV miniseries that is about a young doctor named Shotiko who has had a difficult time raising his 11-year-old daughter Melano, after the tragic death of his wife. The protagonist, Shotiko, is a paramedic with an 11-year-old daughter, Melano. Melano is a seventh-grader whose mother died when she was young. Tamuna, a journalist with dreams of writing, enters Shotiko's and Melano's lives and disturbs their peaceful existence.

ხელოვნური სუნთქვა - References - Netflix

blogroll